Terms & Conditions

  1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις :

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέσετε στο 28210-93962 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας με την προϋπόθεση να μην έχει ξεκινήσει η εκτέλεση της. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 28210-93962 ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού μας τόπου, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελιάς. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις πιθανές επιλογές σας.

Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει δρομολογηθεί , καθώς και σε περιπτώσεις που τα προϊόντα χρειάζονται παραγγελία από τον εκάστοτε προμηθευτή και έχουν δρομολογηθεί για αποστολή από αυτόν δεν γίνετε ακύρωση παραγγελιάς.

  1. ΕΣΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του Solar-shop πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή με κακή συσκευασία) και β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος. Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του.

Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Τιμολογίου, Δελτίου Αποστολής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό κατάστημα της Solar-shop. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

i. επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα

ii. το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί

iii. το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής κ.ο.κ)

Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 5 ημερών τότε το Solar-shop δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.

  1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις των προϊόντων ορίζονται από το εκάστοτε εργοστάσιο κατασκευής και εκτελούνται από τον εισαγωγέα ή αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο service όπως προβλέπεται στους ορούς της εγγυήσεως του κατασκευαστή τους.

Το Solar-shop εκτελεί χρέη εντολέα και μόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται φροντίζοντας την ομαλή εκτέλεση της διαδικασίας για λογαριασμό του πελάτη.

Ο πελάτης έχει δικαίωμα αν επιθυμεί να πληροφορηθεί από το Solar-Shop για τα στοιχειά του εισαγωγέα ή αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο service,που καλύπτει τους ορούς της εγγύησης,με σκοπό να αποστείλει μόνος του το ελαττωματικό προϊόν προς επισκευή.

  1. ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η χρήση του εξοπλισμού – προϊόντων πρέπει να γίνεται υπό τους κανόνες οπού ορίζει ο κατασκευαστής του εκάστοτε προϊόντος για την αποφυγή βλάβης αυτού καθώς και για αποφυγή σωματικών βλαβών του χρήστη ή τρίτων που έχουν επαφή με τον εξοπλισμό.

Οποιαδήποτε ζημιά του προϊόντος ή άλλου εξοπλισμού καθώς και σωματικές βλάβες προς τον χρήστη ή τρίτων προσώπων που προήλθαν από κακή χρήση δεν βαραίνουν σε καμιά περίπτωση το Solar-Shop με οποιονδήποτε τρόπο.

  1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η εγκατάσταση – σύνδεση – θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού – προϊόντων πρέπει να γίνεται υπό τους κανόνες της ηλεκτρολογίας και πάντα από τεχνικό κατάλληλης ειδικότητας και σύμφωνα με τούς ορούς και τις οδηγίες του κατασκευαστή του εκάστοτε προϊόντος για την αποφυγή βλάβης αυτού καθώς και για αποφυγή σωματικών βλαβών του χρήστη ή τρίτων που έχουν επαφή με τον εξοπλισμό.

Οποιαδήποτε ζημιά του προϊόντος ή άλλου εξοπλισμού καθώς και σωματικές βλάβες προς τον χρήστη ή τρίτων προσώπων που προήλθαν από λανθασμένη εγκατάσταση των προϊόντων δεν βαραίνουν σε καμιά περίπτωση το Solar-Shop με οποιονδήποτε τρόπο.

  1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

•  Ο παρόν δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

•  Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι' αυτούς, η εταιρεία στην οποία ανήκει ο παρόν δικτυακός τόπος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

•  Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

•  Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.

•  Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ιδιοκτήτριας εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.

•  Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από την ιδιοκτήτρια εταιρεία τα στοιχεία των επισκεπτών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού (ή κωδικών) Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την ιδιοκτήτρια εταιρεία  σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου , σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.